Güncel Psikoloji

Evlilik muhabbettir

Sağlıklı kurulan aile içi iletişimde önemli olan ilk unsur; söylenmek isteneni, imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne olduğunun anlatıldığı, doğrudan, net ve dürüst iletişimdir.
Güncel Psikoloji

İlişkilere dair…

İki insanın olduğu her yerde çatışma vardır ve bu doğaldır. İlişkiler çatışmadan değil, sağlıksız diyalogdan yara alır. İyi bir ilişkide “konuşmak ve anlaşmak” anahtardır.
Güncel Psikoloji

Krizi fırsata çevirmek: Corona

Her şeye gücü yettiğini düşünen, imkânların hangi birini tüketeceğini bilemeden oradan oraya koşturan insanlık, mecburi bir yavaşlama ve kısıtlanma içine girdi.
Güncel Psikoloji

İlişki Tuzakları: Terk edilme inancı

Terk edilme inancı bilinçdışı bir inançtır ve sağlıksızdır. Bozuk aile ortamı (ihmal, alkolizm, taciz gibi), erken çocuklukta ebeveyn kaybı ya da bakım verenin uzun süreli yokluğu, gene-tik yatkınlık (mizaç) gibi faktörler bu sağlıksız yapının temel
Güncel Psikoloji

Kısa kısa: Panik Atak

Panik ataklarla seyreden panik bozukluk, hastayı oldukça çaresiz hissettiren, hayatını kısıtlayarak işlevsellikte ciddi bozulmalara yol açan bir rahatsızlıktır, ancak yapılandırılmış psikoterapi seansları ile tedavisi mümkündür.
Güncel Psikoloji

Terk Edilme Şeması ve İlişkiler

Sevilen birinin kaybı, insan hayatında başlıca bir kriz durumudur. Aslında bu tarz kriz durumları o an için travmatik olsa da, insanların kendileri ve hayatları adına yeni kararlar aldığı, yeni yapılanmalara gittiği, değişime açık olduğu en önemli
Güncel Psikoloji

Aile içi iletişimde temel unsurlar

İletişimin en sağlıklı şekli, söylenmek isteneni imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne olduğunu anlatarak kurulan, doğrudan, net ve dürüst iletişimdir.
Güncel Psikoloji

Ergenliğe dair...

Ergenlik dönemi erinlikle başlar, bu da yaklaşık 12 yaşlarına denk gelir ama günümüzde daha aşağı yaşlara çekilmiştir. Bu evre bireyin kimliğinin birçok yönünün çözüme bağlandığı evredir.
Güncel Psikoloji

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Erişkin tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu tespit edilemediğinde ya da tedavi edilmediğinde uzun vadede maddi sorunlara, iş kayıplarına, aile sorunlarına, başka psikiyatrik hastalıklara (örneğin alkol bağımlılığı, anksiyete ve depresyon)
Güncel Psikoloji

Online Terapi hakkında...

Online-terapi bugün Türkiye’de psikoterapi hizmeti veren uzmanların başvurduğu bir yöntem oldu. Uzmanları da danışanları da buna yönlendiren pandemi koşulları olsa da; bazen deneyimsizlikten, bazen bilinmezlikten, bazen kaygılardan, bazen isteksizl
Güncel Psikoloji

Şemalar

Uyum bozucu şemalar, çocukluktaki çekirdek duygusal ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanmaktadır.
Güncel Psikoloji

Şemalar (2)

Geçen ay ruhun işlevsel en küçük parçası olan şemalara (temel inançlar) giriş yapmış ve bilimsel olarak tanımlanan on sekiz uyum bozucu şemanın dokuz tanesinden bahsetmiştik. Bu ay kalan dokuz uyum bozucu şemayı tanımaya devam ediyoruz.
Güncel Psikoloji

Kendini keşif ve merak

Psikoterapi odasında bilimin rehberliğinde, psikoterapistin desteğiyle danışanın kendi kendini keşfi vardır. Bu bizler için mesleki bir yükümlülük, icra etmeyi öğrenmek zorunda olduğumuz sanatımızdır.
Güncel Psikoloji

Mutluluk üzerine…

Mutluluk, öznel deneyimlerin başlıcasıdır. Tercihlerimizin mutluluğumuzu artırmasını istiyorsak eğer, tercihlerimizin önce kendi değerlerimize uygun olup olmadığını anlamalıyız. Diğer türlü, attığımız her bir adım, yaptıktan sonra üzerini çizdiğim
Güncel Psikoloji

Mod Kavramı: İncinmiş Çocuk

Bazen kendi kendimize sağlıklı bir bakım veremeyecek kadar incinmiş hissederiz. Yaşadığımız bir şeyler bizi erişkin benliğimizden alır; korkutulmuş, incinmiş, kaygılı bir çocuğa dönüştürür sanki.
Güncel Psikoloji

Sadakatsizlik-Hala orada mıyız?

Acı, yaşaması zor bir duygu olsa da; hayatınızda içtenlikle değer verdiğiniz şeylerin olduğunu göstermesi bakımdan bizleri insan kıldığı gibi; içinde barındırdığı bilgileri anlayabilirsek mükemmel bir öğretmendir aynı zamanda.
Güncel Psikoloji

Kadın ve Aile

Mutlu ve sağlıklı bir ailenin sırrı, evrimsel ve duygusal açıdan birbirlerine ihtiyaçları olduğunu bilerek, biyolojik farklılıklarına saygı duyarak toplumsal rollerini ilişkilerinde kişilik çatışmasına dönüştürmemekte saklıdır.
Güncel Psikoloji

Bağlanma

Bebeklikte ilk bakım verenle kurulan bağın, erişkinlikte yakın ilişkilerdeki tutum ve davranışlarımıza yön verdiği bugün kanıtlanmış bir gerçek; özellikle de romantik ilişkilerde…
Güncel Psikoloji

İlişki karamsarlığı

İlişki, karşımızdaki kişiden sevgi, saygı, güven alıp vermemizi ve hayatın kişiye iyi gelmesini sağlar. Sevilmek ve sevmek, birisi için özel olduğumuzu bilmek insanların evrensel ve temel ihtiyaçlarındandır.
Güncel Psikoloji

Erkeklerde Depresyon

Erkekler ile kadınların depresyonu neden farklı yaşadığı ile ilgili bilgiler henüz net olmasa da, muhtemelen beyin biyokimyası, hormonlar ve yaşam deneyimleri ile toplumsal cinsiyet rolleri gibi bir dizi faktörden etkilenmesi muhtemeldir.