Bir kent, bir toplum, bir tarih: İzmir Ermenileri
3