Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğini iptal eden genelgeye...
3