Surp Pırgiç Hastanesi Başhekimi, Coronavirus’ü Anlattı

1244 Okunma
Surp Pırgiç Hastanesi Başhekimi Dr. Armenak Mezaduryan,
“Önlemlerin erken alınıyor olması ülkemizde Coronavirüs´ün daha hızlı kontrol altına alınma olasılığını artıracaktır.”

 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan, ardından hızla dünyanın tümünü saran Coronavirüs korku salmaya devam ederken insanların günlük yaşantısı da tamamen değişime uğradı. Abartılı yayınlar insanları şaşkına çevirirken, haklı bir korkuya kapılan halkın psikolojisi de iyice bozuldu. Tüm bu gelişmeleri Paros’a değerlendiren Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Başhekimi Dr. Armenak Mezaduryan’a merak ettiklerimizi ve Surp Pırgiç Hastanesi’nde konuyla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığını sorduk.

 Artık rahatlıkla asrımızın vebası olarak adlandırabileceğimiz Coronavirüs (Covid- 19) hakkında büyük bir bilgi kirliliği var. Öncelikle bizi Coronavirüs’ün net olarak nasıl bir hastalığa neden olduğu ve nerelerden bulaştığı konusunda bilgilendirir misiniz?
 
Coronavirüs, solunum yollarını tutan, ateş, öksürük ve nefes darlığına sebep olan bir viral hastalıktır. Damlacık enfeksiyonu ile temasla yayılır. Acil müdahalesi geciktiğinde solunum yollarını tahrip ettiğinden ölümcül olur. Hipoksi, hipotansiyon, kardiyolojik, nefrolojik, nörolojik yayılımlar gösterir. Yaşı ileri olanlarda çoklu organ yetmezliğine yol açar. Diğer virüslerden daha büyük ve ağır ama az dayanıklıdır. Havada fazla kalmaz ağırlığı nedeniyle. Bir metre uzaklıktan etkilidir. Üzerinde bir uzantısı olduğu için buna taçlı yani Latince taçlı anlamına gelen Coronavirüs adı verilmiştir. Bulaşması temasla, damlacık enfeksiyonuyla gerçekleşir. Burun ve göz mukozasından hapşırma ve öksürme ile bulaşır. Hayvanlardan da geçer, bunlar, kediler, develer, vahşi hayvanlar ve deniz ürünleridir. Kuluçka dönemi 3-4 gün ile 14 gün arasındadır.

 Tanı için hangi belirtiler önemlidir?
 
Tanı için öksürük, ateş ve solunum güçlüğü, pnömonik belirtilerin olması gerekir. Ancak yurt dışından gelme de şüpheyi artıran önemli bir etken. Enfeksiyon tanısı konduğunda hemen hasta izole edilip tedaviye başlanmalıdır.

...
Röportajın devamını dergimizden okumaya devam edebilirsiniz.
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alıp okuyabilirsiniz. 
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz