Mozaiğin parçası: Zaharia

2677 Okunma

Mirasçısı olduğumuz kültürün unsurlarından biri olarak müzik; İstanbul’da bizlere sesleniyor.

Farklı etnik gruplara, dinlere ve mezheplere mensup kadim topluluklara ev sahipliği yapan şehrin ortak müzik hafızası olan Osmanlı/Türk Musikisi’ne, hatı- rı sayılır hizmetlerde bulunmuş tamburi ve hanende Zaharia.

Zaharia’nın hayatına dair bilgilerin sınırlı olmasına karşın, yüksek musiki zevki ve harikulade musikişinaslığı hakkında fikir sahibi olabilmemizde günümüze ulaşabilen eserleri bizlere imkân sağlıyor. 17. ve 18. yüzyıllar arasında Sultan III. Ahmet (1703-1730) ve I. Mah- mut (1730-1754) zamanlarında yaşadığı bilinen Zaharia aslen Rum’dur. Asıl adı Zaccharias’tır.