Maddi sıkıntılar ve ilk balo (7. Bölüm)

162 Okunma
 Pera’daki büyük yangından sonra, Ermeni halkı çoğunlukla Dolapdere’de ikamet etmeye başlar. Bölgede bir okul ve bir şapel inşa etmek gayesiyle, 16 Eylül 1872’de Arşagunyan Topluluğu kurulur. Yönetim Kurulu üyeleri, kararlarını Patrikhane’ye bildirerek maddi yardım toplamak için destek isterler. Aynı yıl Ekim ayında ise Feriköy halkı arasından bir grup, bu kez Feriköy semtinin Pera’dan ayrılması için Patrikhane’ye müracaat eder. Ancak diğer tarafta halkın çoğunluğu Feriköy yönetiminin Pera’ya bağlı kalmasını istediğinden bu talep gerçekleşmez.
 Pera Yönetim Kurulu, Skordela’daki fakirler yurdunu boşaltıp yerine bir otel inşa etmeyi planlasa da bu istek gerçekleşmez.
 1873 yılının Ekim ayında Yönetim Kurulundan V. Davudyan, Rupen Gümüşgerdan ve Mikael Mamigonyan’ın girişimiyle Pangaltı Mezarlığının düzenlenmesi, duvarların onarılması ve etraftaki gösterişsiz binaların yerine yenilerinin inşa edilmesi için harekete geçilir. Heyetin başına Dadyan Harutyun Bey getirilir. Devletten gerekli izinler alınır ancak, planlanan her icraat gerçekleştirilemez. Sadece Kilise ve okulun duvarları onarılarak, mezarlık çiçeklendirilir.
 PERA’YA YENİ BİR OKUL
 Der Nerses Vartabed Aslanyan, 23 Aralık 1873’te Üç Horan Kilisesi’ne tayin edilir. Aslanyan Vartabed, Pangaltı’da Lusavoriç Kilisesi İlkokulu’nun semtin merkezine hem uzak hem yetersiz olduğuna dikkat çekerek yeni bir okul daha açmak ihtiyacı olduğunu savunur. Üç Horan Yönetim Kurulundan toplantı yapılmasını talep eder. Ancak yönetimin bütçesi yeterli değildir.
 30 Mayıs 1875’te geniş katılımlı bir toplantı yapılır. Toplantıya, Yönetim Kurulundan Mikael Mamigonyan ve Simon Mikaelyan, Eğitim Kurulundan Stepan Papazyan ve Kevork İstamaracıyan, Bütçe Komisyonundan Madteos (…), Pera Eğitim Komisyonundan Harutyun Meryemkuli katılır. Uzun tartışmalardan sonra okul inşa etmek için ek bütçe gerektiği kararına varılır.
 Pera Eğitim Komisyonu’nda yer alan isimler; Telemak Ekserciyan, Sarkis Sıvacıyan, Hagop Amanyan, Hovhannes Nuryan, Kevork İstamaracıyan, Harutyun Meryemkuli ve Rupen Gümüşgerdan çalışma başlatırlar ancak bütçe sorunu önemli bir engeldir.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz