İstiklâl Caddesi’nin alamet-i farikalarından Rebul Eczanesi

2396 Okunma
 Bazı kurumlar vardır ki bulundukları ortamla adeta özdeşleşmiştir, var olmadıklarında eksiklikleri hissedilir. İstiklâl Caddesi denince akla gelen böylesi mekânlardan biri de Rebul Eczanesi’dir. Eczanenin kurucusu Jean Cesar (Sezar) Reboul adında bir Fransız’dır. Cesar Reboul’un babası Kırım Savaşı’na katılmış, daha sonra Trabzon-Erzurum yolunun yapımında görev almış bir isimdir. Zaten Cesar Reboul da Trabzon doğumludur. Sonrasında eczacılık eğitimi alması için Paris’e gitmiş, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geri dönmüştür. 1892’de İstiklâl Caddesi üzerinde Ağa Camii’nin hemen yanında yer alan Rumeli Pasajı’nda Paris Büyük Eczanesi adında bir eczane açar. Kısa süre içinde bu eczane İstiklâl Caddesi’nin alamet-i farikalarından biri olur. Cesar Reboul’un kurduğu eczane bünyesinde üç farklı laboratuvar vardı. Bunların birinde tıbbi müstahzarlar hazırlanıyor, ikincisinde hijyenik tuvalet malzemeleri üretiliyor, üçüncüsünde de endüstriyel, kimyasal tıbbi analizler yapılıyordu.
 Eczaneyi 1940 yılına kadar işleten Cesar Reboul, aynı zamanda Osmanlı Eczacılar Cemiyeti’nin de kurucuları arasında yer alıyordu. İkinci Meşrutiyet’ten sonraki dönemde “Osmanlı Eczacıları İttihad Cemiyeti” bu alandaki en etkin eczacılık oluşumuydu. Söz konusu cemiyet, Müslim ve gayrimüslim eczacıları bünyesinde toplamıştı. Ancak 19 Kasım 1919’da gayrimüslim eczacılar bu oluşumdan ayrılarak Societé des Pharmaciens de l’Empire Ottoman’ı (Devlet-i Osmaniye Eczacıları Cemiyeti) kurdular. Cemiyetin kurucuları arasında Jean Cesar Reboul, Eugene Della Suda, Jacques Garih gibi tanınmış eczacılar da vardı. Cesar Reboul bir dönem bu cemiyetin başkanlığını yürüttü. Cemiyetin dili başlangıçta Fransızca idi ancak zamanla Türk eczacıların ağırlığı arttı. 1911’de cemiyetin dili Türkçe olarak değiştirildiği gibi cemiyet başkanlarının da Osmanlı tebaasından olması zorunluluğu getirildi. Aynı tarihte Cesar Reboul istifa etmiş, yerine Ahmet Vefik (Uluçay) Bey seçilmiştir.

 ---

Makalenin devamını dergimizden okumaya devam edebilirsiniz.
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alıp okuyabilirsiniz. 
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz