İlk portre çalışmalarını başlatan Manas Ailesi

2429 Okunma
Osmanlı İmparatorluğu’na baktığımızda Ermenilerin müzik, resim, mimari, edebiyat ve sanatın her dalında önemli isimler yetiştirdiğini görürüz. Hristiyan olmaları nedeniyle İslam’ın resim yasağından etkilenmeyen Ermeni ressamlar, kiliseler için betimledikleri dinsel resimlerden başka, çok sayıda saray ve malikane süslediler ve Osmanlı resim sanatında ilk portre çalışmalarını gerçekleştirerek tuval üzerine yağlıboya dönemini başlattılar.

 Kökeni Kayseri ya da Kapadokya Ermenilerine dayanan Manas ailesinin üyeleri, yaklaşık iki yüzyıl boyunca, kimi zaman ressam kimi zaman da devlet memuru olarak Osmanlı Sarayı’nda bulunmuşlardır. Osmanlı resim sanatında ilk portre çalışmaları Manas ailesi tarafından başlatılmıştır.
 Bu geniş sülalenin en eski üyesi Parseh Manas, III. Ahmed’in (1703- 1730) portrecisiydi. Oğlu Rafael Manas (1710’lar-1780), İtalya’da eğitim gördükten sonra İstanbul’a dönerek Sultan I. Mahmud (1730-1754), III. Osman (1754-1757) ve III. Mustafa (1757-1773) döneminde saray ressamlığı yapmıştır. Resimlerinde Batı, özellikle de İtalyan etkisi belirgin olan Rafael Manas’ın fildişi üzerine işlediği minyatürler gerçek şaheserlerdir. Rafael, döneminin yeni arayışlarını yakından izlemiş; Osmanlı resim sanatında, tuval üzerine yağlıboya döneminin başlatıcısı olmuştur. Çoğunlukla tek kadın figürleri ya da anne-çocuk kompozisyonları işleyen sanatçı, Osmanlı başkentinin günlük yaşamına tanıklık etmiştir. Rafael’i, resimde Batılılaşma sürecini başlatan sanatçı olarak anmak yanlış sayılmaz.
 Anne ve Çocuk adlı tablosunda, annenin giysileri, I. Mahmud döneminin kadın giyimini yansıtır. Genç kadının yüzündeki mağrur ve sevecen ifade başarıyla yansıtılmıştır.
...

Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz