Horomos Manastırı

3338 Okunma
Günümüzde Ani, dünya çapında öneme sahip bir kültürel varlık olarak tanınmaktadır. Kars bölgesinin geniş kültürel peyzajı içinde algılanan şehri sadece surla çevrelenmiş alan olarak göremeyiz. Tekil bir alan olmayan Ani, yakın çevresiyle genişleyen zengin Ortaçağ kültürel mirası ağının bir parçasıdır.
 Ani’nin yakın çevresinde yüksek kültürel değer taşıyan birçok anıt bulunmakta ancak bunların birçoğu acil ve kapsamlı sağlamlaştırma çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Size tanıtacağım manastır da günümüzde, on yıllar boyunca süren doğal aşınmanın, duvarlardaki vandalizmin ve izinsiz kazıların sonucunda harap halde ve bazı küçük yapıları yok olmuş durumdadır. Oysa manastır 20. yüzyılın başlarında onarıma ihtiyaç duymaktaydı. Yaşadığımız zamana ulaşan eserlere, tarihî değerlere saygı ve koruma bilinci ile yaklaşmayı dileyerek Ani’yle yakın bağı olan nadide güzelliğe sahip Horomos Manastırı’nı anlatmak istiyorum.
 Ani’yle ilişkili, yakınlarında bulunan kültürel varlıklardan, Doğu Hristiyan dünyasındakiler arasında en büyüklerinden biri olan yapı kompleksi, Horomos Manastırı’dır. Horomos, Ortaçağ’da başkent Ani’nin civarında bulunan belki de en önemli manastırdı. Ani’nin 10 km kuzeyinde Arpaçay’ın kuzeybatısında oluşan küçük bir yarımada üzerinde yer alır. Eşsiz bir zafer takından geçerek ulaşılan yukarı ve aşağı manastırlardan oluşur. Doğal peyzaj içindeki muhteşem yerleşimiyle de hayranlık uyandıran, istisnai güzellikte bir mimari bütünlük içinde görünür. Tarihî belgelerde ve manastırın çok sayıdaki yapısının duvarlarını süsleyen epigrafik öğelerde, manastırın kuruluşu ve gelişimiyle ilgili çok fazla bilgi bulunmaktadır.
 Gördüğünüzde,10. yüzyılda kurulmuş olan manastırın dinî, anıtsal ve manastır hayatına ait mekânlarıyla, çok sayıdaki benzersiz dekoratif ve mimarî öğeleriyle 13. yüzyıla uzanan çeşitli bina tarzlarıyla mimarî bir hazineyle karşılaşırsınız.
...

Makalenin devamın dijital ya da basılı dergimizden okumaya devam edebilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz