Evlilik muhabbettir

2468 Okunma

İki kişinin bir araya geldiği her türlü ilişkide olduğu gibi, aile içinde de çatışma kaçınılmaz bir durumdur. Çatışma insan iletişiminin doğal bir unsurudur. Bu nedenle önemli olan aile içerisinde anlaşmazlık, çatışma veya problem yaşanması değil; bu duruma gösterilen tepkinin ne olduğudur. Aile üyelerinin duygu ve düşüncelerini çekinmeden birbirlerine ifade edebilmeleri, birliktelik duygusuna sahip olmaları, birbirlerinin bireyselliklerine ve kişisel hayatlarına saygı göstermeleri, aralarındaki kırgınlık ve küskünlükleri fazla uzatmamaları, herhangi bir konuda karar alırken ailenin tüm üyelerinin kişisel ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hareket etmeleri gerekir. Bu gibi özellikler aile içi çatışmaların daha az yaşanmasına sebebiyet vereceği gibi çatışmayı onarmayı kolaylaştırabilmektedir. Dolayısıyla sağlıklı kurulan aile içi iletişimde önemli olan ilk unsur; söylenmek isteneni, imalardabulunmadan, karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne olduğunun anlatıldığı, doğrudan, net ve dürüst iletişimdir.

İkinci önemli unsur ise çatışma durumunda yapıcı tartışabilmeyi becerebilmektir. Esas konuya bağlı kalmak, tartışılan konuya odaklanmak, konuşurken karşındakini incitmemeye çalışmak, ben dilini kullanmak, karşındakinin bakış açısını anlamaya çalışmak, açık ve net konuşarak, çözüm odaklı davranmak, uzlaşmaya niyetli olup, tartışma sonrasında barışma çabaları göstermek “yapıcı tartışma” özelliklerindendirve her türlü çatışmayı sağlıklı bir şekilde ele almamızı sağlar, onarımı da kolaylaştırır.

Üçüncü unsur ise; dinleme becerisidir. Herkes dinleme becerisine sahip olduğunu düşünür ama gerçek böyle değildir. Genellikle dinleyen kişi kendisini diyaloğa tam olarak vermez. Eleştirme, söz kesme, karşısındakinin sözü bitmeden cümleye girme, karşısındaki kendini tam olarak ifade edemeden yorum yapma, konuşulanı dinlemek yerine, sıra kendisine gelince ne söyleyeceğini kafasında kurma, hemen kendini savunmaya geçme gibi yanlış dinleme kalıpları sergiler.

Günümüzde aktif dinleme becerisi olarak adlandırılan süreç, etkili iletişimin temel bir becerisi olarak kabul edilmektedir. Dinlerken yargılama, eleştirme gibi bir huyunuz varsa bunlardan vazgeçmek, karşınızdakinin ne tür duygular içinde olduğunu daha iyi anlamaya çabalamak, tıpkı onun gibi hissetmeye çalışmak, anlatmak istediğini tam olarak anlatabilmesi için onu cesaretlendirmek, sessiz kalmayı becerebilmek, karşınızdakinin ne söylemeye çalıştığını anlamaya gayret etmek ve doğru anladığınızdan emin olabilmek için karşınızdaki kişinin söylediklerini netleştirmek, aktif dinlemenin temel taşlarıdır.

Çoğu aile yapılanmasını bozan ilk unsur bağlılık değil, diyalog’tur. Tüm çatlaklar bu sebepten oluşur. Bu nedenle aile terapisinde, terapistlerin öncelikli hedefi sağlıklı aile içi iletişiminin oluşturulmasıdır; çatışmayı yönetmek için eşler arasında beceri oluşturmak, arkadaşlığı geliştirmek ve çiftin ortak anlamlar sistemi yaratmasına yardımcı olmaya çalışmak…

Eskilerden kısacık bir söz ne de güzel özetler kitaplara sığmayan  aile teorilerini: Evlilik muhabbettir.

Muhabbet ile…