Ergenliğe dair...

2002 Okunma
 İnsanlar yaşamları süresince çocukluk, gençlik, erişkinlik, orta yaş gibi dönemlerden geçerken sürekli değişime uğrar ve gelişirler. Doğal ve yapay pek çok zorlu yaşam deneyiminden geçerler. Bireyler gelişim basamakları üzerinde ilerlerken, her yeni dönem kendinden önce var olan düzeni ya da dengeyi tehdit eder. Bireyin o güne kadar var olan dengesi, ilişkileri, rolleri değişime uğrar. Bir dönemden diğerine geçişler bireyi zorlayan dönüm noktalarıdır ve potansiyel kriz alanları oluşturur. Her bir gelişim dönemi belirli gelişimsel görevlerle bağlantılıdır ve bir dönemin başarısı bir önceki evrenin görevlerinin tamamlanmasına bağlıdır. Örneğin genç erişkinlikte anlamlı yakın ilişkiler kurulması, ergenlik döneminin kimlikle ilgili sorunlarının başarıyla atlatılmasına bağlıdır. Bu görevlerin başarıyla tamamlanmasında bir engellenme ya da tıkanıklık yaşandığında krizler oluşur.
 Birey, içinde bulunduğu gelişim evresinin belirlediği ve gereği olarak yaşananlara hazır değilse ya da kabullenmekte güçlük çekiyorsa kriz olasılığı artar. Ergenlik dönemine ait görevler (yani mental uğraşılar); bedenin değişimine ve yeni duygulara uyum, bağımsızlığın aşamalı kazanılması, değerlerin sorgulanması, yaşam felsefesi oluşturma, yakın ilişkileri keşfetme ve meslek seçme olarak düşünülebilir. Olası krizler ise cinsel ilişki deneyimi, liseden mezun olma üniversiteye giriş, ana-baba ile yaşam tarzı konusunda çatışma, karşı cinsle ilişki kopması, nişanlanma, ayrılma, meslek seçiminde kararsızlık ve akademik alanda başarısızlık olarak sıralanabilir.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz