Bir kent, bir toplum, bir tarih: İzmir Yahudileri

1256 Okunma
Dr. Siren Bora’nın “Birinci Juderia - İzmir’in Eski Yahudi Mahallesi” adlı kitabı geçtiğimiz günlerde Gözlem Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitap beş bölümden oluşuyor. İlk bölümde, İzmir Yahudi mahallesinin kuruluşuna değin geçen süreç, ikinci bölümde 17. ve 18. yüzyıllarda “Birinci Juderia”, üçüncü bölümde 19. ve 20. yüzyıllarda “Birinci Juderia”, dördüncü bölümde “Birinci Juderia”da kurumsal yapılar, beşinci bölümde ise 17 yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki süreçte İzmir ticaret sektörü ve Yahudiler ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Siren Bora ile İzmir Yahudilerini konuştuk.
 Uzun yıllardır İzmir Yahudileri üstüne çalıştığınızı biliyoruz. Sizi böyle bir kitap hazırlamaya yönelten koşullar nelerdi?
Böylesine kapsamlı bir çalışmayı ne kadar sürede tamamladınız? İzmir Yahudilerinin tarihine ilişkin bir doktora tezi hazırlamak üzere araştırmalara başladığım 1990 yılından 1998 yılına değin, konuya ilişkin akademik makalelerim ve bir kitabım yayınlandı. 1998 yılından itibaren sağlık sebeplerinden dolayı çalışmalarıma ara verdim. 2013 yılında mesleğime geri döndüm ve uzmanlık alanım olan İzmir Yahudileri ile ilgili neler yapıldığını öğrenmek için geriye doğru baktım. İzmir’de ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudi cemaatlerinin tarihi hakkında Türkçe yayınlanan özgün makalelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Tire, Milas ve İzmir Yahudilerinin tarihine ilişkin üç Türkçe kitap haricinde başka bir yayın yapılmamıştı.
 Yaakov Barnay, Daniel Goffman, Henri Nahum ve Yaron Ben Naeh İzmir Yahudi tarihi ile ilgili önemli makaleler ve kitaplar kaleme almışlardı fakat bunların tümü ya Fransızca ya İngilizce ya da İbranice idi. Gerçi Daniel Goffman’ın ve Henri Nahum’un doktora tezleri Türkçeye çevrildi ve yayınlandı ama İzmir ve çevresindeki Yahudi cemaatlerinin tarihi, hâlâ bakir bir alan olarak araştırılmayı bekliyordu. 2013 ile 2021 tarihleri arasında yaklaşık olarak 35 akademik makale ve kitap yazdım. Hepsi yayınlandı. Bu süreçte, aklıma takılan, özellikle merak ettiğim konulara eğildim. Yahudi mezarlıklarındaki mezar taşı kitabeleri, Rav Hayim Palaçi’nin yaşamı ve Alliance Israélite Universelle’e ait ziraat çiftliklerine ilişkin kitap ve makaleler yazdım. Sonra düşündüm: Mademki İzmir Yahudilerinin tarihini araştırıp yazıyordum; o halde sistematik bir çalışma düzeni oluşturmalıydım.

...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz