Beklentili ebeveyni susturmak

1108 Okunma
Yetişkinsiniz. Çocuğundan beklentisi çok yüksek olan bir ebeveyn düşünün ama o çocuk da sizsiniz, o ebeveyn de. Değişik geliyor tahmin edebiliyorum ama hepimizde yok mu öyle iç sesler? O ebeveyn nasıl davranışlar içinde olur, nasıl bir tutumla yaklaşır çocuğuna? Tipik mesajları “her zaman en iyisi olmalısın”, “mükemmel değilse değeri yoktur” gibi ya performans/başarı ile ilgilidir ya da “her zaman önce başkaları”, “kendine odaklanman bencilliktir” gibi duygu odaklı... Çocuk mükemmel olmaya, herkes için en iyi olmaya zorlanır verilen tüm mesajlarla, ya performans olarak ya da kişi olarak. Ya çocuk, o nasıl ilerler bu hayat yolunda. Büyümüşüz, koca insan olmuşuz içimizde hâlâ bir ebeveyn. Sürekli konuşan. Yetersizsin, başarısız olursan sevilmezsin, memnun etmezsen değer görmezsin deyip deyip duran. Sadece var olduğu, yani sadece olduğu için hak ettiği temel duyguların başarı koşuluyla sunulduğu, kendine koşullar konuldukça incinen, incindikçe bocalayan, bocaladıkça yalnızlaşan, yalnızlaştıkça kendini sevmekten uzaklaşan o çocuğu düşünün. Bir çocuk-insan böyle var olamaz. Var olabilmek için mutlaka yeni yollar öğrenmek zorunda, bu yeni yollar ise bir ayna gibi bizi doğru yansıttığına inandığımız, kendimizi, başkalarını ve dünyayı bu yansımaya göre konumlandırdığımızın ötesinde olamaz: Yetersiz/sevilmez ben, talepkâr başkaları, güvenilmez dünya. Bu şekilde yaklaşılan bir çocuğun iç-yansıması. Var olabilmek için yeni yollar geliştirmek zorunda. Maalesef geliştireceği yeni yolların gördüğü yansımadan etkilenmesi kaçınılmaz, yansıma kadar o yollar da o kadar sağlıksız olmak zorunda. Ya teslim olacak (yani verilen mesajlara, sunulan koşullara uyacak), ya kaçacak (yani verilen mesajların, sunulan koşuların yaşattığı duygularla ve problemlerle yüzleşmek zorunda kalmamak için bunlardan kaçınacak) ya da aşırı bir şekilde telafi ile çabalayıp duracak (yani verilen mesajların, sunulan koşulların aksine davranmayı, ezildikçe ezmeyi, hor görüldükçe hor öğrenmeyi öğrenecek).
...
Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz