Anılardaki Tarlabaşı

2405 Okunma
 Bugün Tarlabaşı olarak anılan bölgenin tarihi, 19. yy’ın ortalarında, Yunanistan ve Adalar’dan göç eden binlerce insanın buraya gelip yerleşmesi ile başlar ve kısa sürede Pera (Beyoğlu), Rum nüfusu ile yoğunlaşan büyük bir bölge haline gelir.
 Bölgeye Tarlabaşı ismi 1930’dan sonra verilmiştir. Stavrodromi Cemaati’nin sayımında muhit, Kirazlıköy ismi ile anılır çünkü Skarlatos Vizandios’a göre, bölge kirazlıklarla örtülüdür. Zamanla kirazlıklar yok olmuş, bölgeye hayat kadınları almış ve Tarlabaşı, hayat kadınlarının muhiti anlamına gelen “Kiratsohori” olarak anılmaya başlamıştır. (Skarlatos Vizandios, Konsantinupolis, Atina 1862, s.30)
 Türk halk bilimcisi Reşat Ekrem Koçu, “İstanbul” adlı ansiklopedisinde, bu bölgede ünlü Ermeni şarkıcı Peruz’un yaşadığından ve İstanbul tarihinin tek dillere destan Dayı ve Boğazkesen’i Petri’nin sevgilisi olduğundan bahseder.
 1870’de büyük Pera yangınından sonra, bölge yeniden inşa edilmiş ve 100 yıl boyunca burada başta Rum nüfus olmak üzere farklı azınlık grupları varlık göstermişlerdir.
 Tarlabaşı, Stavrodromi bölgesi ile karşı tepedeki o dönem tamamen Rum mahallesi olan Kurtuluş arasında orta halli Rumların barındığı bir bölge olmuştur. Bunlar, İstanbullu Rumların belkemiğini oluşturan küçük burjuva Rumlarıydı. Yunanistan’ın farklı yerleşim yerlerinden gelmişlerdi. Peloponnesoslu, Kefalonyalı, Zakinthoslu, Sakızlı, Midillili, Hepirli, Giritliydiler. Stavrodromi bölgesinin lüks konaklarında yaşayacak ekonomik güçleri yoktu. Böylelikle, kendilerine göre nezih ve temiz bir toplum yarattılar. Gelenek ve göreneklerine bağlıydılar ve yardım toplayarak bugüne kadar açık olan ve bir dönem Rumlarının bölgedeki parlak var oluşuna tanıklık etmiş Ay Konstantin ve Eleni Kilisesi’ni inşa ettiler. Tarlabaşı’nın dar ve karanlık sokakları üzerindeki güzel taş evler günümüzde büyük bir gayrımenkul hazinesi oluşturdular, ayrıca “belle epoque” döneminin mimarî örnekleri olarak 19. yy sonları ile 20. yy ilk yarısının yeşeren kültürünü temsil ettiler.

YAZI: DR. KORNİLİA ÇEVİK BAYVERTYAN

Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alıp okuyabilirsiniz. 
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz