Aile içi iletişimde temel unsurlar

2003 Okunma
 Sağlıklı iletişim yapısına sahip ailelerin ortak özelliklerine baktığımızda hep birlikte zaman geçirmeye önem verdiklerini, birbirlerinin arkadaşlıklarından zevk aldıklarını, birbirlerinin iyi ve kötü günlerini paylaştıklarını, birbirlerinin bireysel ihtiyaçları ile isteklerine saygı duyduklarını ve aralarındaki çatışmaları olumlu bir şekilde çözmeye gayret ettiklerini görürüz. Aralarındaki küskünlükleri fazla uzatmayan, birbirlerine imalarda bulunmayan, laflarıyla can yakmaya kalkmayan ve birbirlerini can kulağıyla dinlemeye çalışan ailelerde çatışmalar da çok daha sağlıklı bir şekilde atlatılır. Yani aile içi iletişimde sihir çatışma olmamasında değil, iletişim becerilerindeki sağlıklı tutumlardadır.
 İletişim denince pek çok kişinin aklına karşılıklı konuşma ve diyaloglar gelmektedir. Oysa iletişim; ne söylendiği, nasıl söylendiği, niçin söylendiği, ne zaman söylendiği hatta ne söylenmediğidir. İletişim; ağızdan çıkanlar kadar, bir şeyi söylerken yüz ifadesinin, jest ve mimiklerin, beden duruşunun, ses tonunun ve o anki duygunun bir bütünüdür. Yani iletişim sözlü mesajları olduğu kadar sözsüz mesajları da içerir. Her türlü aile iletişiminde sözlü ve sözsüz mesajlar sürekli olarak kullanılmaktadır. İletişimin en sağlıklı şekli ise, söylenmek isteneni imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne olduğunu anlatarak kurulan, doğrudan, net ve dürüst iletişimdir. En önemli iletişim becerilerinden biri dinleme becerisidir. Herkes dinleme becerisine sahip olduğunu düşünür ama gerçekte durum böyle değildir. Genellikle dinleyen kişi kendisini diyaloga tam olarak vermez. Eleştirme, söz kesme, karşısındakinin sözü bitmeden cümleye girme, karşısındaki kendini tam olarak ifade edemeden yorum yapma, konuşulanı dinlemek yerine sıra kendisine gelince ne söyleyeceğini kafasında kurma, hemen kendini savunmaya geçme gibi yanlış dinleme kalıpları sergiler. Sağlıklı olan ise aktif dinlemedir.
...
Makalenin devamını dijital ve basılı dergimizden okuyabilirsiniz. Paros Dergisini anlaşmalı bayilerimizden ya da web sitemizden online olarak satın alabilirsiniz.
Online Dergimizi Satın Almak İçin - Online Dergi
Size En Yakın Bayi İçin  - Bayilerimiz